Nasjonalparkstyret

Nasjonalparkstyret er i gang. 
Styret for Jomfruland nasjonalpark hadde sitt første møte torsdag 6. april.

Styret for Jomfruland nasjonalpark hadde konstituerende møte torsdag 6. april der både faste medlemmer og varamedlemmer deltok. Jone Blikra, ordfører i Kragerø kommune ble valgt til styrets leder. Tone Berge Hansen, Telemark Fylkeskommune ble valgt til nestleder. Det ble også holdt innføringskurs og gjennomført intervjuer i forbindelse med forsøket med grunneierrepresentasjon i styret.

Styret for Jomfruland nasjonalpark hadde konstituerende møte torsdag 6. april der både faste medlemmer og varamedlemmer deltok

På bildet over:

  • Viggo Nicolaysen (grunneierrepresentant Jomfruland og fast medlem),
  • Cathrine Sætre Evensen (Telemark fylkeskommune og varamedlem),
  • Erling Krogh (grunneierrepresentant Jomfruland og varamedlem),
  • Bjørn Kristoffer Dolva (grunneierrepresentant Stråholmen  og varamedlem),
  • Torstein Kiil (grunneierrepresentant Stråholmen og fast medlem),
  • Knut Jarle Sørdalen (Kragerø kommune og varamedlem),
  • Jone Blikra (Kragerø kommune og fast medlem) og
  • Tone Berge Hansen (Telemark fylkeskommune og fast medlem).
  • Solfrid Rui Slettebakken (Kragerø kommune og fast medlem) og
  • Charlotte Therkelsen Sætersdal (Kragerø kommune og varamedlem) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Innføringskurset og intervjuene ble holdt sammen med styret for Raet nasjonalpark i Aust-Agder. Brokelandsheia ligger «på halvveien» og møtet ble holdt der.

Miljødirektoratet ved Berit Lein, Morten Ingebrigtsen Wedege og Line Novstad Klungreseth holdt innføringskurset.

Gunn Elin fedreheim fra Nordlandsforskning orienterte om følgeforskning i forbindelse med forsøk med grunneeierrepresentasjon i styrene og gjennomførte intervjuer.

Med fylkesmennene og administrasjon fra kommunene, var det mange på Brokelandsheia i det fine vårværet!

Med fylkesmennene og administrasjon fra kommunene, var det mange på Brokelandsheia i det fine vårværet!
 

Opplegget for dagen med sakskart for styremøtet finner du ved å klikke på lenke til høyre.

Når protokoll fra møtet er godkjent, blir den også lagt ut.

Styret for Jomfruland nasjonalpark har to møter til før sommeren – 19. mai i Kragerø og 16. juni på Jomfruland.