Forvaltningsplanen er godkjent

Nasjonalparkportal ved Tårnbrygga. Foto: Morten Johannessen

Nasjonalparkportal ved Tårnbrygga. Foto: Morten Johannessen

Jomfruland nasjonalpark har nå en gjeldende forvaltningsplan etter at den ble godkjent av Miljødirektoratet 5. juli.

Forvaltningsplanen er et verktøy for å gjøre gode, kunnskapsbaserte valg. Planen gir mål for verneverdiene og hvilke tiltak som bør settes inn for å nå målene, den utfyller verneforskriftene og har en strategi for besøksforvaltningen.

Styret for nasjonalparken har lagt mye arbeid i planen og styreleder Jone Blikra er godt fornøyd med at den nå har blitt gjort gjeldene.

Miljødirektoratet godkjenning av forvaltningsplanen.pdf

Godkjent forvaltningsplan juli 2019.pdf