Klart for høring

Forslag til vern av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder er nå sendt på høring. Høringsfrist er 16. august.

Vi har gleden av å sende verneforslag for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder på lokal og sentral høring. Vi tar gjerne i mot forslag og synspunkter slik at verneforslaget blir best mulig!

Verneforslaget gjelder opprettelse av en nasjonalpark på 124 905 mål i ytre kystområde i Kragerø og to landskapsvernområder på Stråholmen på til sammen 65 mål. Det foreslås samtidig at 17 eksisterende verneområder tas inn i de nye verneområdene og at verneforskriftene for disse oppheves.

Ved å klikke i menyen til høyre kan du se:

  • Høringsbrev
  • Adresseliste
  • Verneforslag
  • Utkast til forvaltningsplan

Tidsfrister

  • Frist for uttalelser i den lokale og regionale høringen er 15. august 2015.
  • I den sentrale høringen er tidsfristen 31. august 2015.

Send gjerne uttalelsen på e-post til jomfruland@fylkesmannen.no.

Åpne møter
Det vil bli holdt følgende åpne dialogmøter i forbindelse med høringen:

  • Torsdag 11. juni kl. 18.00-20.00 på Rådhuset i Kragerø
  • Lørdag 20. juni kl. 11.30-15.30 på Velhuset på Jomfruland
  • Lørdag 4. juli kl. 14.00-16.00 på Stråholmen