Facebook| Twitter Skriv ut

ONSDAG 30. AUG

Dato: 30 august 2017 09:00 - 17:00
Merknad: Atterhald om endringar
Sted: Sogndal (Quality hotel Sogndal)

MØTESTAD: QUALITY HOTEL SOGNDAL
Konferansen startar kl. 09.00. Registrering frå kl. 08.30.

Konferansier: Rolf Sanne Gundersen, dagleg leiar Tydeleg.no

KLIKK PÅ INNLEGGA UNDER FOR Å FÅ OPP PDF

PARALLELLSESJONAR
I tidsrommet kl. 1400 - 1620 legg vi opp til spennande parallellsesjonar: 

SESJON 1
NY KUNNSKAP I VERKTØYKASSA
Ordstyrar: Eli Heiberg, HVL

SESJON 2
KVA GJER VI MED VATNET?
Ordstyrar Aart Verhage, NVE
 
Statens arbeid for tilpassing i kommunane
Herdis Laupsa, fung. seksjonsleiar Miljødir.
Vatn i byar og tettstader
Anne Fleig, senioringeniør NVE
Klimapartner-nettverk: Metodikk og effektar
Helene Frimannslund,
Klimapartnere Hordaland
Kartlegging av flaumvegar i Oslo kommune
Julia Kvitsjøen, tid. sekssjonssjef Oslo kommune
      
Nettbasert verktøy for ROS-analyse
Idun Husabø, Vestlandsforsking og
Mari Severinsen, Fylkesmannen i Sogn og Fj.
Flaum i små elveløp
Aart Verhage, NVE, Naturfareforum
 
PAUSE  PAUSE
Korleis førebyggje ureining i eit endra klima?
Torunn Hønsi, Vestlandsforsking

Etablering av flomdatabase
Ida Grøndahl Steffensen, NVE

Klimatilpasning i Trondheim og Trøndelag 
Ellen-Birgitte Strømø, Trondheim kommune

Korleis fungerer varslinga?
Ingeborg Kleivane Krøgli, flaum- og jordskredvarslar 
Klimaomstilling i reiselivet 
Ida Marie Gildestad, Vestlandsforsking
Regionale varsel føreset tilpassa lokalkunnskap
Jens Tveit, observatør VegvesenetGRATIS SKULE- OG PUBLIKUMSSESJON KL. 1200 - 1800 (Kjellaretasjen) 
Kor stort er klimaavtrykket ditt, og korleis bli ein lågutsleppsperson?

 • Vising av NRK P3 dokumentaren «Skyldig, jeg» og kommentar frå hovudrolleinnehavaren Sigbjørn Holte. Filmen varer i 30 minutt, og viser kva som skjer når Sigbjørn prøver å gjennomføre ei omlegging av levesettet for å redusere sine utslepp med 80 prosent. Samtale med Sigbjørn Holte
   
 • Mål ditt klimafotavtrykk og spel det same klimaspelet om korleis du kan redusere dine utslepp av klimagassar gjennom forbruksendring som blei brukt i P3 dokumentaren. Ved Vestlandsforsking
   
 • Fakta og myter om kor miljøvenleg elbilen eigentleg er, og kva rolle kan el-sykkelen ha for å få nedgang i klimagassutslepp. Presentasjon ved forskar Hans Jakob Walnum (Vestlandsforsking).

 • Det blir høve til å prøve el-sykkel.

 • Utstilling av posterar

 • Kl. 1930 FELLESMIDDAG OG UNDERHALDNING
  Fellesmiddag og underhaldning på Quality Hotel Sogndal

Nett-TV 30.08.17