Facebook| Twitter Skriv ut

TYSDAG 29. AUG

Dato: 29 august 2017 15:00 - 22:00
Merknad: Atterhald om endringar
Sted: Lærdal

KLIMAEKSKURSJON TIL LÆRDAL (ETTERMIDDAG/KVELD)

Kl. 1530 Avreise Sogndal skysstasjon
Oppmøte og registrering frå kl. 1500. Avreise med fellestransport kl. 1530.

Deltakarar som køyrer eigen bil til Lærdal møter ved Norsk Villakssenter ca. kl. 1620.

Kl. 1630 Lærdal kulturhus (inngang Norsk Villakssenter)
- Velkomen til Lærdal ved ordførar Jan Geir Solheim
- Orienteringar ved Monika Lysne (arealplanleggjar, Lærdal kommune)
og Svein Arne Vågane (Skred- og vassdragsavdelinga, NVE)

Kl. 1715 Guida feltekskursjon i nærområdet (fellestransport):

 • Kuvelda / morellhage
  - Orientering om 2014-flaumen m.m. ved Lysne og Vågane
  - Klimatilpassing i jordbruket ved Harald B. Mundal (dagleg leiar, Lærdal grønt) 
 • Håbakken
  - Lysne og Vågane orienterer om klimaomsyn knytt til bustad- og næringsutvikling m.m.
 • Sjukehusbrui
  - Lysne og Vågane orienterer om flaumsikringsplan for Lærdalsøyri, klimarisiko og beredskapsplanverk m.m.

 • Gamle Lærdalsøyri
  - Marte Boro (fagdirektør, Riksantikvaren) innleiar om forvaltning av kulturminne i eit endra klima

Felles vandring gjennom sentrum og til Norsk Villakssenter (ca. 15 minutt å gå).

Kl 1930 Norsk Villakssenter
Kort omvising ved Alf Olsen jr., rådmann i Lærdal

Kl. 2000 Middag
Meny basert på kortreiste råvarer og lokale produsentar

Kl 2140 Avreise.
Fellestransporten er tilbake i Sogndal ca. kl. 2230