Facebook| Twitter Skriv ut

Torsdag 26. april 2018

Dato: 26 april 2018 08:30 - 14:00
Sted: Quality Hotel Sogndal

Konferansen startar kl. 08.30. Registrering frå kl. 08.00.

Konferansier: Rolf Sanne Gundersen, dagleg leiar Tydeleg.no

Med atterhald om endringar:

 • Klimaendringar i eit åndeleg perspektiv
  Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
 • Sentralisering og byvekst: Problem eller løysing for nullutslepp i transportsektoren?
  Aud Tennøy, Transportøkonomisk institutt

 • KraKK: Krav til klimakutt i konkurransegrunnlag
  Magnar Bjerga, Statens vegvesen

 • Nasjonal transportplan: "Den skjulte klimatilpassinga"
  Gordana Petkovic, Vegdirektoratet 
   
 • Biofuel and electric planes: A zero-emission solution for rural areas og Norway - and possibly also for holiday-travels?  
  Paul Peeters, University of Breda (Nederland)
   
 • Eit kjærleiksforhold til bilen - trong for skilsmisse for å klare utsleppsmålet
  Stefan Gössling, Vestlandsforsking
   
 • Grøne løysingar i kollektivtransporten? Utfordringar og moglegheiter.
  Øystein Hunvik, ass. fylkesdir. for samferdsle, Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Kva forbruksendring må til for å klare 1,5 gradersmålet?
  Resultat frå klimaspel med 309 husstandar i mellomstore byar i fire Europeiske land
  Karen Richardsen Moberg, Vestlandsforsking
 • Korleis finansiere klimaomstilling utan oljeinntekter? (tentativt tema)
  Anders Bjartnes, ansvarleg redaktør Energi og klima og red. for Norsk klimastiftelse

  Oppsummering, ev. paneldebatt og vel heim


 • Lunsj 1300-1345

Fleire programpostar, meir informasjon og detaljert program kjem etter kvart. 

Kontakt

Svein Helge Steinsåker seniorrådgjevar, FMSF
Tlf. 57 64 30 06 (08.00-15.45)
Mob. 908 95 078