Facebook| Twitter Skriv ut

Tysdag 24. april 2018

Dato: 24 april 2018 15:00 - 22:00
Merknad: KLIMAEKSKURSJON
Sted: Sogndal - vandring i sentrum / nærområdet

Denne ettermiddagen vert det arrangert klimaekskursjon i Sogndal

Oppmøte og mingling frå kl. 1500 i auditorium ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal (5 minutt å gå frå konferansehotellet).

 • Enkel servering
 • Presentasjon / posterutstilling frå masterstudentar i Climate Change Management


Programstart ca. kl. 1545

 • Velkomen til Sogndal
  Jostein Aanestad, rådmann i Sogndal kommune
 • Kva gjer vi med klimautfordringane i arealplanlegging og tettstadutvikling?
  Synnøve Stalheim, plansjef Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Innleiing om klimarisiko og arealbruk i Sogndal kommune
  Cornelis Erstad, tenesteleiar plan og næring i Sogndal kommune

 • Klimaekskursjon og synfaring i nærområdet, med avreise frå campus ca. kl. 1630:
 • Orientering om faresonekartlegging, elveførebygging, klimaframskrivingar m.m.
  Geologane Thomas Scheiber og Eivind Sønstegaard og senioringeniør i Statens vegvesen Kjell Kvåle
 • Dagen vert avslutta med fellesmiddag (vegetartapas) på Dampskipskaien


Rute for klimavandring i Sogndal 24. april 2018

Kontakt

Mari Severinsen seniorrådgjevar, FMSF
Mob. 917 16 679 (08.00-15.45)
Tlf. 57 64 30 28