Facebook| Twitter Skriv ut

Tysdag 24. april 2018

Dato: 24 april 2018 15:00 - 22:00
Merknad: KLIMAEKSKURSJON
Sted: Sogndal - vandring i sentrum / nærområdet

Denne ettermiddagen vert det arrangert klimaekskursjon i Sogndal

 • Oppmøte i auditorium ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal
  (5 minutt å gå frå konferansehotellet).

 • Velkomst og lett servering
   
 • Innleiing om klimarisiko og arealbruk i Sogndal kommune
   
 • Presentasjon / posterutstilling frå masterstudentar i Climate Change Management
   
 • Klimaekskursjon og synfaring i nærområdet.
  Orientering om faresonekartlegging, elveførebygging, klimaframskrivingar m.m.
   
 • Dagen vert avslutta med fellesmiddag (vegetartapas) på Dampskipskaien
  (5 minutt å gå frå konferansehotellet).

  Vi presiserer at det av berre plass til om lag 50 personar på middagen, og plassar vert tildelt etter "førstemann til mølla-prinsippet".


Meir informasjon og deltaljprogram kjem etter kvart.

Kontakt

Svein Helge Steinsåker seniorrådgjevar, FMSF
Tlf. 57 64 30 06 (08.00-15.45)
Mob. 908 95 078