Facebook | Twitter Skriv ut

OM KONFERANSEN

Konferansen #klimaomstilling2019 blir arrangert 23. - 25. april 2019.

HOVUDTEMA på årets konferanse vert stadfesta medio oktober. 

FØREMÅLET med arrangementet er å tematisere korleis forsking, forvalting, organisasjonar og næringsliv i samarbeid kan bidra til å klimaomstille samfunnet

MÅLGRUPPENE er tilsette i offentlege verksemder, politikarar, forskarar, konsulentar og studentar

Konferansen er eit samarbeid mellom
•Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
•Sogn og Fjordane fylkeskommune
•Høgskulen på Vestlandet
•Vestlandsforsking
•Statens vegvesen region vest
•NVE region vest

Konferansehotellet Quality Sogndal hotell ligg midt i Sogndal sentrum, i gangavstand frå både busstasjon og ekspressbåt.

Vi oppmodar konferansedeltakarar om i størst mulig grad å reise kollektivt til og frå arrangementet. 

Publisert: 12.12.2016 Sist endra: 12.12.2016