Aktuelt

RSS

Kommunereformen – fylkesmannens ansvar fremover

Fylkesmannen skal fortsatt legge til rette for kommuner som vurderer å slå seg sammen og skal bistå ved grensejusteringer.

Les mer

Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kunngjort at det kan søkes om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som slår seg sammen i kommunereformen.

Les mer

Fylkesmannen foreslår tre sammenslåinger

Fylkesmannen i Buskerud foreslår tre sammenslåinger nå. Det er en stor ny Drammen kommune, en større sammenslått kommune på Ringerike og en ny Asker kommune. Forøvrig tilrår Fylkesmannen at det iverksettes/fortsettes med prosesser med sikte på kommunesammenslåinger i Numedal, Hallingdal og midtfylket.

Les mer

Fylkesmannens tilrådning

Fylkesmannen i Buskerud la i dag fram sin tilrådning til hvordan den framtidige kommunestrukturen i Buskerud bør være.

Les mer

Klart for sammenslåing

Ordførerne Monica Vee Bratlie, Lene Conradi og Eva Norèn Eriksen.
Ordførerne Monica Vee Bratlie, Lene Conradi og Eva Norèn Eriksen

Hurum sa i dag ja til Røyken og Asker. Med 20 mot 8 stemmer ble det et klart flertall i kommunestyret i Hurum for sammenslåing av de tre kommunene til det nye Asker.

Les mer

Gå til «Nyheter»