Kommunefakta

Under kommunefakta finner du informasjon om befolkningsframskrivning, behovsprofil, tjenestebehov, økonomi og en oppsummering om hver enkelt kommunes status og utfordringer. 

I menyen til venstre finner du fakta om hver enkelt kommune i Buskerud.

Kommunefaktaene vil bli oppdaterte fortløpende.

Hensikten er å gjøre informasjonen mer tilgjengelig slik at kommunene og andre kan få tilgang på fakta om hver enkelt kommune.