Milepælsplan

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I kommuneproposisjonen 2015 har regjeringen lagt følgende milepælsplan for kommunereformen:

2014

2015

  • Vår: Stortingsmelding fra regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet om oppgaveendringer
  • Høst: Kommunevalg

Høsten 2015 og våren 2016 skal kommunene gjøre lokale vedtak om ny kommuneinndeling.

Våren 2016 blir det vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av kommuner for de kommunene som er tidlig ute med lokale vedtak.

Våren 2017 fremmer regjeringen proposisjoner om ny kommuneinndeling og om nye oppgaver til kommunene til behandling i Stortinget.

Alle nødvendige vedtak om ny kommuneinndeling skal være fattet innen våren 2017.

 Kommunesammenslåingene iverksettes seinest fra 1. januar 2020.