Artikkelarkiv

Logo Distriktssenteret

Nytt fra Distrikts-senteret

Distriktssenteret har samlet erfaringer fra tidligere sammenslutninger, både prosesser som har ført fram til kommunesammenslåing, og prosesser som ikke har ført fram til sammenslåing. Du kan også lese om hvordan du kan få ungdommen engasjert i kommunereformarbeidet. 

INFO brev

INFO brev nr. 3 er nå sendt kommunene. 

Lokaldemokrati under press!

Fraskriver de folkevalgte seg makt og innflytelse når en økende del av kommunenes tjenester ivaretas av interkommunale samarbeid?
Her kan du lese kronikken til fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy.

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Utredningsverktøyet NY KOMMUNE sammenstiller utviklingstrekk og nøkkeltall for opp til ti kommuner samtidig. Løsningen skal hjelpe kommunene til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

Kommunale låneopptak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ikke fremme lovforslag om at kommunale låneopptak skal godkjennes av fylkesmennene. Kommunene må selv sørge for at låneopptak og investeringer vurderes ut fra framtidens kommunestruktur.

Tre faser i prosessen

Fylkesmannen registrerer at kommunereformen engasjerer. Utfordringen for mange ligger i å bruke tilstrekkelig med tid til å diskutere, til å lufte sine argumenter og ideer før man beveger seg over i faktafasen.

To kommuner med felles administrasjon

Felles administrasjon i kommunene Røyken og Hurum førte til radioinnslag i NRK Norgesglasset. Rådmann Georg Smedhus ble intervjuet om sin «dobbeltrolle», som rådmann i begge kommunene. NRK Buskerud hadde oppfølging med fylkesmann Helen Bjørnøy.

Demokrati og tjenester

Gode tjenester til innbyggerne og demokrati er to av temaene som kommunene er opptatt av. Det kommer fram under fylkesmannens møter med formannskapene om kommunereformen.

Statsråd Jan Tore Sanner

Invitasjon sendt kommunene

Statsråd Jan Tore Sanner har i brev til landets ordførere, invitert kommunene til å delta i prosessen med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Sterkt engasjement

-Så langt har kommunene vist et sterkt engasjement. Alle de seks kommunene som Fylkesmannen har hatt oppstartsmøte med setter i gang en prosess knyttet til kommunereformen, sier Fylkesmann Helen Bjørnøy.

Vi er i gang

Fylkesmann Helen Bjørnøy har nå hatt oppstartsmøte med formannskapene i Hol, Gol, Drammen, Ringerike, Hole og Krødsherad om kommunereformen. Neste kommuner ut er Ål og Hemsedal.

Vi blir flere, vi blir eldre og vi flytter!

Hva slags kommune må til for å gi innbyggerne de tjenestene de trenger om 15 år? Her kan du lese kronikken til Fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy.

Ny fagdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud

Odd Rune Andersen er ansatt som fagdirektør for utvikling og modernisering hos Fylkesmannen i Buskerud. Han tiltrer stillingen 11. august.

Oppdragsbrevet til Fylkesmannen er kommet

Stortinget har sluttet seg til hovedelementene i kommunereformen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ga 3. juli fylkesmennene oppdraget med å starte arbeidet med kommunereformen.

Nettverksmøte

Fylkesmannen gjennomførte 19. juni i samarbeid med PwC et nettverksmøte for økonomimedarbeidere i Buskerud. Denne gangen var kommunereformen tema for samlingen.

Orientering om kommune-reformen

Formannskapene i Modum, Krødsherad og Sigdal var i dag på besøk hos Fylkesmannen for å få en orientering om kommunereformen. 

Chaffey om kommune-reformen

Statssekretær Paul Chaffey orienterte kommunene i Buskerud om kommunereformen. Fylkesmannen holdt i samarbeid med KS informasjonsmøte om kommuneproposisjonen. 

Kommunereformen

Vel 60 personer fra kommunene i Buskerud, region Stat og Fylkesmannen i Buskerud var til stede på årets Ordfører- og rådmannssamling på Geilo. Helen Bjørnøy åpnet konferansen hvor et av temaene var kommunereformen.