Fordeling av skjønnsmidler

7 millioner kroner av Fylkesmannens skjønnsramme for 2015 var avsatt til arbeidet med kommunereformen. Ved 3. gangs fordeling har Fylkesmannen tildelt midler til Drammen, Ål og Hol, Midt-Buskerud, Øvre Eiker, Røyken, Hurum og Numedal.

Her kan du se fordelingen av skjønnsmidler til kommunereformen 2015:

3. gangs fordeling
2. gangs fordeling
1. gangs fordeling