Foreløpig skisse til kommunekart

Fylkesmannen i Buskerud skal innen 1. mai lage en foreløpig skisse til kommuneinndeling i fylket. Kommunene bes derfor om å gi en tilbakemelding til Fylkesmannen på arbeidet de har gjort med kommunereformen innen 18. mars.

 

Fylkesmannen i Buskerud skal innen 1. mai lage en foreløpig skisse til kommuneinndeling i fylket. Kommunene bes derfor om å gi en tilbakemelding til Fylkesmannen på arbeidet de har gjort med kommunereformen innen 18. mars.

Informasjonen fra kommunene vil bli brukt når Fylkesmannen skal utforme den foreløpige skissen til nytt kommunekart i fylket. 

Kommunene skal bla gi tilbakemelding på hvordan de skal sikre rekruttering av kompetent arbeidskraft, sammenhengen mellom demografisk utvikling og utvikling av tjenestetilbudet, habilitet og troverdighet i saksbehandlingen og risikoen for å nå målene i reformen ved fortsatt å være egen kommune sett i forhold til en ny og større kommune. 

Den foreløpige skissen til nytt kommunekart for Buskerud vil bli sendt kommunene senest 1. mai. Innen 1. juli skal alle kommunene ta stilling til om de vil inngå i en ny og mer robust kommune.

Deretter skal Fylkesmannen på selvstendig grunnlag, gjøre en endelig vurdering av kommunestyrevedtakene. Fylkesmannens endelige innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om ny kommunestruktur i Buskerud har frist 30. september.

Her kan du lese Fylkesmannens brev til kommunene

Kontaktperson: Prosessveileder Runar Hannevold, mob: 97 43 30 64