Fylkesmannen foreslår tre sammenslåinger

Fylkesmannen i Buskerud foreslår tre sammenslåinger nå. Det er en stor ny Drammen kommune, en større sammenslått kommune på Ringerike og en ny Asker kommune. Forøvrig tilrår Fylkesmannen at det iverksettes/fortsettes med prosesser med sikte på kommunesammenslåinger i Numedal, Hallingdal og midtfylket.

Fylkesmannens tilrådning:

  • Numedal: Kongsberg og/eller de 3 Numedalskommunene iverksetter/fortsetter en prosess med sikte på kommunesammenslutning på et seinere tidspunkt enn det som følger av dagens reform.
  • Hallingdal: De 6 kommunene iverksetter/fortsetter en prosess med sikte på kommunesammenslutning på et seinere tidspunkt enn det som følger av dagens reform.
  • Ringeriksregionen: Jevnaker (Oppland) er en del av Ringeriksregionen. Ringerike, Hole og Jevnaker slås sammen til en ny kommune nå.
  • Midtfylket: Modum, Sigdal og Krødsherad iverksetter en prosess med sikte på kommunesammenslutning på et seinere tidspunkt enn det som følger av dagens reform.
  • Hurum og Røyken: Hurum, Røyken og Asker slås sammen til en ny kommune nå.
  • Drammensregionen: Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Lier og Øvre Eiker slås sammen til en ny kommune nå.

Her kan du lese Fylkesmannen i Buskerud sin tilrådning 

Her kan du lese vedlegget: Foreløpig kartskisse fra 2. mai 2016

Her kan du lese vedlegget: Folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser i kommunene i Buskerud