INFO brev: 2015 mai

I informasjonsskrivet kan du lese mer om status i de ulike kommunene i Buskerud og om Stortingsbehandlingen av «oppgavemeldingen» som finner sted 9. juni.

Les INFO brev nr. 4: 2015 mai her.