Klart for sammenslåing

Ordførerne Monica Vee Bratlie, Lene Conradi og Eva Norèn Eriksen.
Ordførerne Monica Vee Bratlie, Lene Conradi og Eva Norèn Eriksen

Hurum sa i dag ja til Røyken og Asker. Med 20 mot 8 stemmer ble det et klart flertall i kommunestyret i Hurum for sammenslåing av de tre kommunene til det nye Asker.

  

-Hurum går da fra å være en mellomstor kommune til å bli en av de store kommunene i Norge. Det sa en glad og stolt ordfører Monica Vee Bratlie.  


Avstemning Hurum

De tre ordførerne Eva Noren Eriksen fra Røyken, Lene Conradi fra Asker og Monica Vee Bratlie fra Hurum var alle glade og så fram til å starte arbeidet med å bygge den nye kommunen. 

De trakk frem fordelene med en større kommune når det gjaldt næringsutvikling, samferdsel og kollektivtilbud.


Ordføreren i Hurum 

- Dessuten regner vi med å få en større påvirkningskraft overfor nasjonale myndigheter når vi blir en større kommune, sa Lene Conradi. 

- Vi skal bevare det som er bra og sammen bygge noe nytt, sa Monica Vee Bratlie. 

Eva Noren Eriksen trakk frem at de er tre likeverdige partnere som går sammen uansett fra størrelsen har vært tidligere.

Landets største landkommune
I forrige uke vedtok kommunestyrene i Røyken og Asker at de skal slås sammen med de to nabokommunene. 12. mai signerte de tre kommunene intensjonsavtalen om sammenslåing. 

Den nye kommunen skal hete Asker og der skal kommunesenteret og rådhuset ligge. Asker blir landets største landkommune med 90 000 innbyggere. 

Fram til 1.1. 2020 skal de tre kommunene fortsette å være selvstendige kommuner. En fellesnemnd skal lede arbeidet med sammenslåingen, for å sikre nødvendig samordning mellom kommunene.

Innen 1. september skal fellesnemden være etablert. Den skal bestå av tre kommunestyrerepresentanter fra hver av de tre kommunene.