Ny veileder for lokaldemokrati

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lanser en ny veileder for utvikling av lokaldemokratiet.

- Det lokale selvstyret har lange tradisjoner og fungerer godt i Norge. Likevel må vi spørre oss hvordan det som er bra kan bli enda bedre. Jeg håper lokaldemokrativeilederen blir nyttig for kommunene, uansett hvor de er i arbeidet med å forme sin kommunale fremtid, sier Sanner.

Gjennom praktiske eksempler, relevante verktøy og utprøvde metoder fra kommuner som jobber godt med lokaldemokratiet, skal materialet gi ideer og inspirasjon til en god demokratisk prosess i kommuner som er i gang med kommunereformen.

Her finner du mer informasjon om veilederen (https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrati/id2424152/)

Debatthefte finner du her (https://www.regjeringen.no/contentassets/b1ac3420d8ab44f99558775f132d9cf2/lokaldemokrati-og-kommunereform---debatthefte.pdf)