Nytt inntektssystem

Hva betyr forslaget til nytt inntektssystem for kommunene for kommunereformarbeidet? Det var tema for orienteringen til Runar Hannevold fra Fylkesmannen på strategikonferansen til Buskerud KS.

Her kan du lese foredraget til Runar Hannevold