Oppfølging av kommunereformen

Foto: Fylkesmannen i Buskerud

Runar Hannevold er leid inn i et år for å bistå Fylkesmannen i Buskerud med oppfølging av kommunereformen. Han startet 7. september.

Hannevold utviking og rådgivning er et konsulentfirma drevet av Runar Hannevold. Han var inntil 1. august fylkesrådmann i Buskerud.

Runar Hannevold skal bl a jobbe med disse oppgavene:

  • Fylkesmannen må ha løpende og nær kontakt med kommunene (ordførere/rådmenn), for å kunne fange opp det som skjer og være på tilbudssiden.
  • Fylkesmannen må også der det er nødvendig være pådriver og etterlyse fremdrift i reformen. Målgruppen vil også her være politisk og administrativ ledelse i kommunene.
  • Nettverksmøter for prosjektansvarlige i kommunene er også en prioritert oppgave. Et av målene med slike samlinger er å etablere kontakt på tvers av kommune- og regionsgrenser for å utveksle ideer og erfaringer.
  • Fylkesmannen må ivareta rollen som kontaktpunkt mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet.