Skisse til kommunekart

Fylkesmann Helen Bjørnøy har lagt fram sin foreløpige skisse til nytt kommunekart i Buskerud. Hensikten med skissen er at kommunene skal ha mulighet til å kommentere og  komme med innspill før den endelige innstillingen til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet utformes.

Her kan du lese rapporten

Her kan du lese Fylkesmannens presentasjon av rapporten

Her kan du lese kommunenes svar på Fylkesmannens spørsmål om kommunereformen