Stortingsmeldingen er kommet

Foto: KMD

Meld.St. 14 (2014 – 2015) om kommunereformen og nye oppgaver til større kommuner ble lagt frem av statsministeren, kommunalministeren og arbeidsministeren på fredag. 

Her kan du lese Stortingsmeldingen.