Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kunngjort at det kan søkes om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som slår seg sammen i kommunereformen.

Det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddet i 2017.

Det kan søkes om tilskudd på inntil 5 millioner kroner. Søknader sendes postmottak@kmd.dep.no

Søknadsfrist 01.06.17

Lenke til brevet