Tydelige signaler fra statsråden

De nye kommunestyrene har fått brev fra statsråd Jan Tore Sanner om videre arbeid med kommunereformen.

I brevet som ble sendt alle kommuner, minner Sanner om oppdraget fra Stortinget, og at de folkevalgte nå har en unik mulighet til og et ansvar for å sikre innbyggerne godt rustede kommuner for fremtiden.

Les hele brevet