Ungdommen må trekkes med i reformarbeidet

Fylkesmannen har hatt gleden av å følge Buskerud Ungdomsting når de diskuterer
kommunereformen.

Her kan du lese mer om ungdommens innspill.