Matvalget tilbyr

Matvalgets mat- og miljøveiledere

Matvalgets mat- og miljøveiledere

Foto: Siv Hauge / ØQ

Matvalget er en veiledningstjeneste rettet mot storhusholdninger som ønsker omlegging til økologiske og bærekraftige måltider.

Matvalget tilbyr veiledning rettet mot storhusholdninger som ønsker omlegging til økologiske og bærekraftige måltider. Gjennom et nettverk av dyktige mat- og miljøveiledere kan Matvalget bistå i alt fra juridisk rådgiving på innkjøpsavtaler, strategisk planlegging, matfaglige kurs, inspirasjonskurs, seminarer, inspirasjonsturer og direkte veiledning på kjøkken. Nettverket av mat og miljøveiledere er landsdekkende.

Ved å kombinere den unike kompetansen i nettverket tilbyr Matvalget tjenester som dekker alle behov, enten det er et frittstående kjøkken eller omlegging i større komplekse virksomheter som kommuner/fylkeskommuner/private aktører.

Matvalget er en videreføring av satsing fra foregangsfylkene, Oslo, Akershus og Østfold, gjennom prosjektet ØQ. Matvalget er delvis finansiert over jordbruksavtalen og utfører et viktig samfunnsoppdrag i myndighetenes mål om økt produksjon og forbruk av økologisk mat.