Nyheter

Høstetak over bringebær

Frigard gard i Lærdal har lenge vurdert å drive bringebærgarden økologisk, men vågar ikkje å legge om før ein har funne ei rimelegare løysing for haustetak enn tunnel. Petter Andresen frå Frigard fann ikkje ei ferdig løysing for dette, og måtte kombinera ulike system og ingeniørkrefter før han vart nøgd. I sommar monterte han den første testen av haustetaket på Frigard.

Les mer

Bærekraft og matsvinn i økologisk matsatsing

Oppfølging av FN sine bærekraftsmål, mindre matsvinn og sikre dyrevelferden var viktige stikkord for videre satsing på økologisk matproduksjon, under den Nordiske matmessen for økologiske landbruksvarer. En økologisatsing uten disse perspektivene vil ikke lykkes på lang sikt, mente flere av foredragsholderne under fagseminaret på messen.

Les mer

Smaken av eple og sider

Smaken av eple og sider var eit arrangement på Vitenparken den 17. oktober på Ås. Dei fekk tilhøyrarane  eit innblikk i tradisjonell produksjon av sider i Noreg, i moderne og historisk form. I denne artikkelen vil du sjå to videoforedrag og kunne sjå presentasjonane føredragshaldarane framførde for godt og vel 50 tilhøyrarar.

Les mer