Facebook| Twitter Skriv ut

Konferanse: Norsk økologisk mat til hyllene!

Velkommen til konferanse om hvordan vi kan få mer Norsk økologiske mat til (butikk)hyllene! Vitenparken på Ås den 18. oktober.

Velkommen til konferanse om hvordan vi kan få mer Norsk økologiske mat til (butikk)hyllene! Vitenparken på Ås den 18. oktober.

Foto: Alm gård Østre / almoster.no


Dato: 18 oktober 2017 10:00 - 16:00
Arrangør: KONFERANSEN ARRANGERES AV DE ØKOLOGISKE FOREGANGSFYLKENE I SAMARBEID. Kontaktpersoner: Frøydis Lindén: fmhofli@fylkesmannen.no, tlf 90552194. Torunn Riise Jackson, fmoptrj@fylkesmannen.no.
Målgruppe: Alle!
Merknad: Arrangementet koster: kr. 400,- , for studenter kun kr. 50,- . Påmelding elektronisk nederst på denne nettsiden: Frist 15. okt.
Sted: Vitenparken Campus Ås, Fredrik A Dahls vei 8, 0433 Ås.

Norsk økologisk mat til hyllene!

Konferanse den 18. oktober på Ås i regi av de Økologiske Foregangsfylkeprosjektene i fellesskap.

KORT OPPSUMMERINGSREPORTASJE FRA KONFERANSEN

Vi har invitert økologiske bønder, kokker og markedsaktører for både å inspirere og fortelle oss hvor skoen trykker. Fra konferansen formulerer vi konkrete forslag til hvordan produsentene og markeds-aktørene kan bidra til mer NORSKE øko-logiske varer til oss, når vi kjøper mat.

PROGRAM

Programutkast per 20.september 2017- med forbehold om endringer.

Konferansier: Andrew Kroglund er foredragsholder, debattleder og konferansier, ofte innen temaene miljø, politikk og økonomi

10:00
Åpning av konferansen ved Kristin Orlund, Landbruks-og matdepartementet.

10:15
KRETSLØP PÅ MENYEN - Andrew Kroglund leder en samtale om jord, matproduksjon og restaurantliv mellom to kokker og restauranteiere, og en kornbonde og grønnsaksprodusent som dyrker økologisk:

Heidi Bjerkan: kokk og er eier av Restaurant Credo og Jossa i Trondheim, samt initiativtaker til Vippa i Oslo.
Elin Östlund:
bonde og driver kretsløpsgården Skjølberg Søndre i Sør-Trøndelag sammen med sin mann Carl Erik.
Mikael Svensson:
kokk, kjøkkensjef og eier av Restaurant Kontrast i Oslo.
Anders Næss:
kornbonde på Evje gård i Sigdal og prosjektmedarbeider for Levende Matjord-prosjektet

11:00
BONDENS FORUM I - bønder innenfor produksjon av økologiske grønnsaker, Aud Mari Folden fra Trøndelag, og bærprodusent Brit Mjåland fra Agder, forteller om hvordan de lykkes med sin økologiske drift og gir oss sine framtidsønsker.

12:00
ØKOLOGISK LUNSJ – med vandring i utstillingen Matens opprinnelse

13:30
BONDENS FORUM II- Bønder med produksjon av økologisk korn, Anders Eggen fra Sør-Trøndelag og økologisk mjølkeproduksjon, Embret Rønning fra Østerdalen, gir oss sine tips for en vellykket økologisk drift og sine ønsker for framtiden.

14:30
PANELSAMTALE MED MARKEDSAKTØRER
om hvordan de vil støtte opp om salg og profilering av en økt norsk produksjon av økologisk mat:

Norgesgruppen – Bjart Pedersen, Fagsjef for bærekraftig handel.
Nortura – Bente Avseth-Bakke, Leder Nortura Kjøttcompagniet
Coop – Knut Lutnæs, Miljøsjef.
Rema 1000 – Kaia Østbye Andresen, Sjef for samfunnsansvar og miljø
Felleskjøpet Agri – Bjørn Stabbetorp, Markedssjef
Tine – Bjørn Malm, Leder samfunnsansvar og bærekraft.

Samtaleleder konferansier Andrew Kroglund

15:40
OPPSUMMERING av dagen ved Ragna Kronstad, rådgiver i Sabima og kommunikasjonserfaring fra en rekke landbruksorganisasjoner. Oppsummeringen vil formuleres som et innspillsdokument til ny norsk strategi for økologisk landbruk, i etterkant av konferansen.

16:00 – Vel hjem!

Med forbehold om endringer i programmet.

De seks ulike Økologiske Foregangsfylkene er:

Korn - Fylkesmannen i Oppland
Levende Matjord - Fylkesmannen i Buskerud
Økologisk mat i storhusholdninger - Fylkesmannen i Oslo-Akershus og Fylkesmannen i Østfold
Frukt og bær - Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Mjølk og kjøtt - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Grønnsaker og potet: Fylkesmannen i Vestfold

PÅMELDING: