Facebook| Twitter Skriv ut

Kurs for andelslandbruk

Dato: 21 november 2017 - 30 november 2017
Arrangør: Fylkesmannen i Buskerud og Foregangsfylke for økologiske grønnsaker
Målgruppe: Andelsbønder og grønnsakdyrkere med direkte omsetning
Merknad: Kurset går over to dager, 21.11 og 30.11
Sted: Statens Hus, Drammen
Dokumenter:

Thomas Holz har lang erfaring som grønnsaksrådgiver i Norge og Tyskland. Til daglig jobber han som rådgiver i NLR Østafjells og tar også oppdrag fra Foregangsfylke for økologiske grønnsaker i hele landet. Thomas vil i løpet av to kursdager gjennomgå hvordan du planlegger vekstskifte, jordforbedrende tiltak, strategi for ugraskontroll, gjødsling og dyrkingsveiledning på fire grupper grønnsaker han vil også gi en innføring i oppal og dyrking i veksthus.

Kurset er delt på to uavhengige dager.

Det er mulig å melde seg på en av dagene eller begge. Thomas har en praktisk tilnærming til stoffet, kjenner økologiregelverket godt og deler nyttig dyrkingskunnskap for både nybegynnere og erfarne dyrkere.

Målgruppa for dette kurset er småskala dyrkere med direkte omsetting og gartnere på andelslandbruk