Facebook| Twitter Skriv ut

Markvandring

Dato: 8 juni 2017 18:00 - 20:30
Arrangør: Fylkesmannen i Buskerud og NLR Østafjells
Målgruppe: Andelsbønder
Sted: Viker andelsgård, Vikerkleiva 149 i Vikersund
Dokumenter:

 

Andelslandbruk tilbyr et bredt sortiment av grønnsaker. Etter ønske fra andelsgårdene i Buskerud inviter vi til to markvandringer i løpet av vekstsesongen. En på forsommeren og en mot slutten av vekstsesongen.

Rådgiver hos Norsk Landbruksrådgivning Østafjells

Hege Sundet blir med oss. Hun jobber blant annet med småskala og allsidige grønnsaksdyrkere i Telemark, deriblant andelsgårder.

Program

Vi bruker tiden ute i åkeren for å:

• se på dagsaktuelle spørsmål i kulturene, og diskutere løsninger for ugrasstrategi, stell av planter og jord, og gjødsling nå tidlig i vekstsesongen.

• dere deler erfaringer fra egen andelsgård.

Kaffe og kringle