Facebook| Twitter Skriv ut

Markvandring

Dato: 24 august 2017 18:00 - 20:30
Arrangør: Fylkesmannen i Buskerud og Foregangsfylke for økologiske grønnsaker
Målgruppe: Andelsbønder
Sted: Kirkerud andelsgård, Kirkerudveien 17 på Slemmestad
Dokumenter:

 

Andelslandbruk tilby et bredt sortiment av grønnsaker. Det er mye å ta fatt i og det krever kunnskap på mange plan i tillegg til praktisk erfaring. Etter ønske fra andelsgårdene i Buskerud inviter vi til to markvandringer i løpet av vekstsesongen. En på forsommeren og en mot slutten av vekstsesongen.

Rådgiver hos Norsk landbruksrådgivning og i Foregangsfylket "Økologiske grønnsaker"

Thomas Hotz kommer og er sammen med oss. Thomas har lang erfaring fra økologisk grønnsaksdyrking både i Tyskland og Norge og har de siste åren jobbe systematisk med utvikling av fagfeltet sammen med foregangsfylket "økologiske grønnsaker".

Program

Vi bruker tiden ute i åkeren for å:

• se på de ulike kulturer, ta imot råd om stell av planter, ugressbekjempelse, skadegjørere og stell av jorda og klargjøring inn mot vinteren.

• dele erfaringer fra egen produksjon på egen andelsgård.

Kaffe og kringle