Facebook| Twitter Skriv ut

Øko-fruktmøter i Gvarv


Dato: 8 november 2016 - 9 november 2016
Arrangør: Landbrukets øko-løft og Føregangsfylke økologisk frukt og bær. Kontaktperson Frøydis Lindén, fmhofli@fylkesmannen.no, tlf mobil: 90552194.
Målgruppe: Framtidige, nye og etablerte fruktdyrkere med økologisk produksjon
Merknad: Arrangementet 8. november er gratis. Sjå meir info på facebook-sida til Landbrukets øko-løft. Elektronisk påmelding nedst på denne sida til produsentsamlinga 9. nov. Påmeldingsfrist 5. november. Overnatting blir støtta (gratis) av Foregangsfylke økologisk frukt og bær. Deltakaravgift for dagsseminaret den 9. november er 300,-
Sted: Gvarv, Norsjø Hotell, www.norsjohotell.no

Den 8.-9. november er det to ulike øko-fruktmøter i Gvarv:

Den 8. november (ettermiddag) held OIKOS i lag med Bondelaget, Bonde-og småbrukarlaget, NLR, Debio og Føregangsfylke økologisk frukt og bær, eit motivasjon-og informasjonsmøte om økologisk fruktdyrking. Det er eitt av mange møter i året som kjem i prosjektet Landbrukets øko-løft, som er eit landsdekkande samarbeidsprosjekt mellom fleire organisasjonar i landbruket for å auke norsk økologisk produksjon. På dette møtet er altså økologisk fruktdyrking tema. Fylj informasjon på facebooksida til Landbrukets Øko-løft. Gratis. Sjå vedlegg for fullstendig program.

Den 9. november (dagtid) vil Føregangsfylke økologisk frukt og bær og Gartnarhallen, samle dei økologiske fruktdyrkarane til eit produsentmøte med fagleg påfyll (tema: gjødsling/ugrashandtering, plantevern) og ein oppdatering om pris-og marknadsinformasjon. Samlinga vil gje ein god sjanse for å plukke opp siste nytt og diskutera med kollegaer. De kan nytte høvet til å bli samde om tilbakemeldingar som de kan ta med tilbake til dykkar produsentorganisasjonar lokalt, og til forhandlingar om pris og andre vilkår på marknadssida. Program og elektronisk påmelding nedanfor, pris 300,-.

Sjå vedlegg for fullstedig program - her er programmet for 9. november: 

9. 11. - DAGSAMLING for nye og etablerte økologiske fruktdyrkere. Fagprogram og forum for diskusjon med fagmiljø, produsentorganisasjoner og marknadsaktører.

Arrangører: Foregangsfylke økologisk frukt og bær i samarbeid med Gartnerhallen.

Pris: 300,- . Overnattinga blir støtta, men du må melde deg på innan 1. nov. for å sikre deg rom. Påmelding elektronisk i skjemaet nedenfor på denne nettsida.

PROGRAM:

Velkommen 08:30: v/Foregangsfylke økologisk frukt og bær, F. Lindén

Faglig bolk – 20 min innlegg:

  • Forebyggende arbeid i frukthagen v/ G. Jaastad
  • Øko-plantevern for frukt, statusrapport v/Sigrid Mogan, NLR.

09:30-09:45 pause

  • Gjødsling og ugressarbeid – samspillseffekter i den økologiske frukthagen v/ E. Vangdal
  • Maskinell ugresshåndtering v/Gaute Myren, NLR

10:30-10:45 – Pause

Markedssituasjonen for norsk økologisk frukt

  • Prognose, produkt og priser 2016 på økologisk frukt i 2016 v/G. Jaastad, NIBIO
  • Produsentorganisering i Gartnerhallen og arbeidet med økologisk frukt v/ Knut Amund Surlien, SKP kjernefrukt i Gartnerhallen. (Kvalitetskrav og sorter for levering til fruktlager, øko-produkter i 2017)
  • Rekruttfrukt – en markedsstrategi med framtid? v/Emil Mohr, Debio info

Lunsj 12-13

Kl 13-15: Innledning til diskusjon: Kvalitetsarbeid og arbeidsinnsats i økologisk eple-og plommeproduksjon - praktiske erfaringer:  v/Lars Nå, som driver økologisk eple-og plommeproduksjon i Hardanger, og har lang erfaring som dyrkerrepresentant i produsentlagorganisasjoner. 

Diskusjon om muligheter og flaskehalser i økologisk fruktproduksjon – konkrete innspill fra økologiske dyrkere til fruktlager, produsentorganisasjoner, forvaltning og forskning.

Møteleder: representanter fra Foregangsfylke økologisk frukt og bær

Kaffe og avreise

PÅMELDING: