Facebook| Twitter Skriv ut

Gårdskompostering for fruktproduksjon

Gårdskompostering er mulig! Økt innhold av organisk materiale og mikroorganismer i jord er gunstig både for konvensjonelle og økologiske gårdsbruk. Med kvalitetskompost vil du kunne utnytte tilført gjødsel optimalt.

Gårdskompostering er mulig! Økt innhold av organisk materiale og mikroorganismer i jord er gunstig både for konvensjonelle og økologiske gårdsbruk. Med kvalitetskompost vil du kunne utnytte tilført gjødsel optimalt.

Foto: Frøydis Linden / FMHO


Dato: 7 juni 2017 15:00 - 20:00
Arrangør: NLR Østafjells i samarbeid med Produsentlaget ved Telefrukt og Foregangsfylke økologisk frukt og bær
Målgruppe: Frukt-og husdyrprodusenter, men også andre interesserte dyrkere i regionen.
Merknad: Gratis. Påmelding på grunn av matbestilling
Sted: Telefrukt, Sauheradvegen 111, Gvarv

Inspirasjonsseminar om kompostproduksjon og organisk materiale som jordforbedring i fruktplantinger. Det blir en praktisk utedel og så en innedel med foredrag etterpå. Målet er å få til ett eller flere gårdskomposteringsanlegg etter dette kurset.  

Tid: 7. juni

Sted: Gvarv, Telefrukt, Sauheradvegen 111

Et arrangement i samarbeid med Foregangsfylke økologisk frukt og bær, Levand Matjord i Buskerud, NLR Østafjells v/Jop Westplate og produsentlaget ved Telefrukt v/Gunnar H. Li

 

PRGRAM

15:00: Oppmøte Telefrukt, for felles avreise til en frukthage: Øystein Haugerud gjør praktiske graveanalyser ved frukttrær

16:30: Øystein Haugerud oppsummerer inne, med en inspirasjonsforelesning om jordkultur og viktigheten av en levende matjord for som grunnlag for god agronomi. Kort om regelverk for produksjon av gårdskompost for eget bruk/salg og ev. samdrifter med kompost.

17:00 – Pause med matbit

17:15 – Bjørge Matsen – grønnsaksprodusent og kompostbruker/produsent, Vestfold

18:00 – Helge Rivrud – kompostprodusent av husdyrtalle, Sigdal

18:45 – Hans Håkon Helmen – fra NLR Viken – foredrag om virkninger av kompost og praktisk organisering av gårdskompostering

19:30 – Diskusjon og veien videre

20:00 - slutt

Arrangementet er gratis!

PÅMELDING pga av matbestilling: 

Påmeldingsfrist: 4. juni