Facebook| Twitter Skriv ut

MARKDAG/FAGKVELD OM ØKOLOGISK JORDBÆR

Markvandring og erfaringsutveksling 18. mai, om økologisk jordbærproduksjon i tunnell og friland, med utgangspunkt i besøk hos to dyrkere på Agder.

Markvandring og erfaringsutveksling 18. mai, om økologisk jordbærproduksjon i tunnell og friland, med utgangspunkt i besøk hos to dyrkere på Agder.

Foto: Jan Karstein Henriksen / NLR Agder


Dato: 18 mai 2017 18:00 - 21:45
Arrangør: NLR Agder ved Jan Karstein Henriksen, jan.karstein.henriksen@nlr.no, mobil: 905 90 032
Målgruppe: Erfarne og nye jordbærdyrkere som er interessert i tunneldyrking av økologiske jordbær
Merknad: Kursavgift kr 100/ person som vil bli fakturert i etterkant. Det er ikke påmelding – det er bare å møte opp.
Sted: Oppmøte i økojordbærfeltene til Kjell Magne Larsen i Lyngdal - se link til google-maps lenger ned i programmet. Skilting vil også bli gjort på Grønndokkmoen like sør for broa over elva på riksveg 464. Senere i arrangementet drar vi videre til en annen produsent (se program).

MARKDAG/FAGKVELD OM ØKOLOGISK JORDBÆR

På fagdagen om økologisk jordbærproduksjon på Landvik 8/2 – 2017 ble vi enige om at vi skulle få til en markdag/fagkveld i mai der vi besøker produsenter som driver med økologiske jordbær.

Både de som var på fagdagen og alle andre interesserte inviteres herved til markdagen.

Link til adresse i google-maps

PROGRAM 

Kl 18.00 – 19.15: Besøk hos Kjell Magne Larsen i Lyngdal. Han har tidligproduksjon på sorten Sonataog remonterende produksjon over lang høsteperiode på sorten Rondo. Vi ser på aktuelle tiltak i feltene, ser på sprøyteutstyr, diskuterer sprøyteteknikk, plukking, salg og tar andre spørsmål og diskusjoner.


Kl. 19.15 – 20.00: Kjøring fra Lyngdal over Kvås og Konsmo til Brit Mjåland i Laudal i Marnardal


Kl 20.00 – 20.30: Matpause med servering hos Brit Mjåland


Kl 20.30 – 21.45: Besøk hos Brit Mjåland i Marnardal. Hun har drevet en del år og har Sonata og Rondo med mye direktesalg. Vi tar opp aktuelle tiltak, diskusjoner og spørsmål
Markdagen blir med Jan Karstein Henriksen fra Norsk Landbruksrådgiving Agder samt med produsentene vi besøker.