Facebook| Twitter Skriv ut

Telemark - kurs i økologisk fruktdyrking i 2018

Kurs i økologisk fruktdyrking med seks samlingar i 2018, og oppstart 24. januar. Telefrukt produsentlag SA arrangerer kurset, med Jan Meland som kursleiar.

Kurs i økologisk fruktdyrking med seks samlingar i 2018, og oppstart 24. januar. Telefrukt produsentlag SA arrangerer kurset, med Jan Meland som kursleiar.

Foto: Jan Meland / Telefrukt produsentlag SA


Dato: 24 januar 2018 - 31 august 2018
Arrangør: Telefrukt produsentlag SA med støtte frå Føregangsfylke økologisk frukt og bær. Kontaktperson er Jan Meland: jan.meland@midt-telemark.no . Mobil: 90789366
Målgruppe: Alle som driv eller skal drive økologisk fruktproduksjon. Obligatorisk for medlemmar som driv økologisk og leverer til Telefrukt fruktlager.
Merknad: Påmelding direkte til Jan Meland, innan 15. januar 2018.
Sted: Telefrukt sine lokaler; Sauheradvegen 111, 3810 Gvarv.

KURSPAKKE ØKOLOGISK EPLEDYRKING

Arrangørar: Telefrukt Produsentlag SA, Telefrukt AS, NLR Østafjells, Fylkesmannen i Telemark og Midt-Telemark Landbrukskontor

Kurspakken er sponsa av RLK-midlarfråTelemark Fylkeskommune, Norsk Landbruksrådgiving og Føregangsfylketfor økologisk frukt og bær

PRAKTISKE OPPLYSNINGAR

•Teoretisk og praktisk kurs for både nye og etablerte, økologiske epleprodusentar. Åpent for alle interesserte.

•Kurspakke med 6 samlingar over 8 månader

•Teoridel i møtesalen til Telefrukt AS på Gvarv

•Demonstrasjonar/praksis ute hjå produsentar

•Obligatorisk frammøte for alle leverandørar av økologiske eple til Telefrukt AS

•Kr 1.000 pr. deltakar, inkl. servering og utskrift av foredrag.

•Påmelding til: jan.meland@midt-telemark.no innan15. januar 2018

 

KURSINNHALDMODUL 1
(24. JANUAR 2018)
FRAMMØTE: TELEFRUKT, KL. 18.00

 • Introduksjon
 • Kvifordyrke økologisk? Inspirasjonsforedrag v/Frøydis Lindèn, Økologiske foregangsfylker.
 • Kort om Debio-regelverk v/Frøydis Lindèn
 • Jord som dyrkingsmedium v/JopWestplate, NLR Østafjells
 • Kalking, gjødsling og vatning v/JopWestplate

KURSINNHALDMODUL 2
(20. FEBRUAR 2018)
FRAMMØTE: TELEFRUKT, KL. 18.00

 • Mine erfaringarsom økologisk epleprodusent v/Jan Ove Nes, NLR
 • HardangerPlantesystem/-avstandar, støttesystem og trekvalitetv/Jan Ove Nes
 • Ugrashandtering/jordkulturmåtar, tiltak mot skadedyr og soppsjukdommarv/Jan Ove Nes

KURSINNHALDMODUL 3
(14.MARS 2018)
FRAMMØTE: HALVOR MOEN, KL. 16.00

 • Forming og skjeringav epletre v/JopWestplate NLR Østafjells
 • Vekst-og avlingsregulering v/JopWestplate
 • Sprøyteteknikk v/JopWestplate

KURSINNHALDMODUL 4
(10. APRIL 2018)
FRAMMØTE: TELEFRUKT, KL. 18.00

 • Kjennskap til deiviktigastesjukdommarog skadedyr/nyttedyr i eplehagen v/Jan Meland, Midt-Telemark Landbrukskontor
 • Grunnstammer og sortari økologisk epledyrking v/Jan Meland
 • Pollinering og pollensortarv/Jan Meland

KURSINNHALDMODUL 5
(24. MAI 2018)
FRAMMØTE: TELEFRUKT, KL. 18.00

 • Årshjuletmed arbeidsfordeling v/Jan Meland, Midt-Telemark Landbrukskontor
 • Planlegging/økonomi v/Jan Meland
 • Litt grunnleggandeplantefysiologi, morfologi og beremåtev/Jan Meland

KURSINNHALDMODUL 6
(05. JUNI 2018)
FRAMMØTE: TONE NESS, KL. 18.00

 •  Plantevern i praksis v/JopWestplate
 • Lære å vurdere vekstnivå v/JopWestplate
 • Tynning i praksis v/JopWestplate
 • Vurdering av jord v/JopWestplate
 • Demonstrasjon av aktuelt utstyr v/JopWestplate

KURSINNHALDMODUL 7
(LAURDAG 7 ELLER 22. SEPTEMBER 2018 - AVKLARING ILA MAI)

FRAMMØTE TELEFRUKT KL. 08.00. AVREISE I PRIVATBILAR.

 

FOR MEIR INFORMASJON OM DEI ANDRE MODULANE, SÅ VEDLEGG.