Facebook| Twitter Skriv ut

Øko-fruktdag i Sogn 6. januar 2018

Økologisk fruktproduksjon - fagdag og nettverkssamling i Sogn - 6. januar 2018. Påmeldingsfrist 22. desember.

Økologisk fruktproduksjon - fagdag og nettverkssamling i Sogn - 6. januar 2018. Påmeldingsfrist 22. desember.

Foto: Frøydis Linden / Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane


Dato: 6 januar 2018 09:30 - 16:00
Arrangør: NLR Vest og Føregangsfylke økologisk frukt og bær
Målgruppe: Nye og etablerte fruktdyrkarar som driv økologisk produksjon - produsentar som er nysgjerrige på økologisk produksjon er sjølvsagt også velkomne!
Merknad: NY Påmeldingsfrist 4.januar kl 23:00 - elektronisk påmelding nederst på denne sida. Gratis arrangement, men dersom de vil overnatte må de bestille og betale for dette sjølve.
Sted: NY PLASS: Quality hotel Sogndal, Gravensteinsgata 5, 6856 Sogndal

Inspirasjon og -fagdag
FOR ØKT ØKOLOGISK FRUKTPRODUKSJON

Opptak frå innlegga på fagdagen kan du få tilsendt som link, dersom du sender e-post til fmhofli@fylkesmannen.no

STAD: Sogndal sentrum: QUALITY HOTEL SOGNDAL Gravensteinsgata 5, 6856 Sogndal 
TID:  Laurdag 6. januar 2018 kl 10-16

PÅMELDINGSFRIST: 4. JANUAR KL 23:00
ELEKTRONISK PÅMELDING NEDST PÅ DENNE SIDA.

09:30 – 10:00 – registrering

STELL OG DRIFT AV TETTPLANTINGAR I ØKOLOGISK FRUKTPRODUKSJON
Ordstyrar: Marianne Bøthun, NLR Vest
10:00 – Landbrukets ØKOLØFT, saman for meir norskprodusert økologisk mat og frukt, Markus Brun Hustad 

10:10- Frukt og bær i Bondelaget, Kari Sigrun Lysne, Sogn og Fjordane Bondelag

10:25- Status og marknad for økofrukt i Norge, Frøydis Linden, Føregangsfylke økologisk frukt og bær

10:40– Introduksjon av manualane for drift og stell av tettplantingar, med fokus på økologisk fruktproduksjon (eple og plomme). Plantevern og driftsmiddel i økologisk driftvil vere inkludert i innleiande presentasjon.

11:25 – Erfaringsutveksling i økologisk drift – kva får me til og kor «trykker skoen». Kva ynskjer de at me tek tak i; lokalt, regionalt, nasjonalt?

12:00 – lønsj

FAGDAG – TEMA: UGRAS OG GJØDSLING

13:00 - Dyre Gard – Hans Olav Bjerketvedt, driv storskala økologisk epleproduksjon for konsumsal og vidareforedling utanfor Moss.

14:00 -  Økonomi og tidsbruk i mekanisk ugrashandtering og andre strategiar for ugrashandtering v/ Gaute Myren, NLR Viken

14:45 -  Fast og flytande gjødsel i økologisk fruktproduksjon – timing og mengder – Stine Huseby, NLR Vest

15:30 Spørsmål og oppsummering

16:00 slutt           

Praktisk info: Dersom du ynskjer overnatting på hotellet, må du bestille dette sjølv. . Referanse: Avtale Fylkesmannen.

Eit arrangement i regi av NLR Vest og Føregangsfylke økologisk frukt og bær og Landbrukets ØKOLØFT.


PÅMELDING - FYLL UT EIN GONG PER PERSON - FRIST 4. JANUAR FØR KL 23:00 :