Facebook| Twitter Skriv ut

KURS: Økologisk jordbærdyrking. 16. februar Trøndelag

Table top jordbær

Table top jordbær

Foto: NLR Trøndelag / NLR Trøndelag


Dato: 16 februar 2017 10:00 - 16:00
Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelang og NLR Agder, støtta av Foregangsfylke økologisk frukt og bær
Målgruppe: Nye og konvensjonelle produsenter av jordbær, som er nysgjerrig på eller ønsker å produsere økologiske jordbær
Merknad: Deltakeravgift: 500,- (850,- ikke medlemmer). Betaling i etterkant av kurset. Å følge streaming av kurset er gratis.
Sted: Kvithamar i Stjørdal. NIBIO sine møtelokaler

Kurs innen økologisk jordbærdyrking
NLR Trøndelag har i flere år hatt god kontakt med både konvensjonelle og økologiske produsenter som ønsker å dyrke bær. Behovet for mer kunnskap er stort, og vi har derfor bestemt oss for å arrangere et kurs innen økologisk jordbærdyrking.

Jan Karstein Henriksen fra NLR Agder har spisskompetanse på bærdyrking og har sagt seg villig til å komme for å dele sin store kompetanse innen fagområdet økologisk jordbær med oss i Trøndelag.

Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 10.00 - 16.00
Sted: NIBIOs møtelokaler på Kvithamar i Stjørdal

PROGRAM:

Velkommen m/kaffe + småmat.
• NLR Trøndelag v/ Toril Skogaker Holm ønsker velkommen.
• Jordbærprodusent Morten Gustad presenterer jordbærproduksjon i Trøndelag og hvilke utfordringer den står ovenfor.
• Inspirasjonsbonde Britt Mjåland presenterer sin økologiske jordbærproduksjon.
• Jan Karstein Henriksen holder foredrag:
- Regelverk og aktuelle driftsmidler for økologisk bærdyrking.
- Jordbærplantens liv gjennom året, forberedelser før planting, dyrkingsteknikk, dyrkingssystemer, dyrkingsopplegg
- Plantetyper og sorter
- Næring og gjødsling
- Ugras og ugrasbekjempelse
- Skadedyr og skadedyrbekjempelse
- Sykdommer og sykdomsbekjempelse
- Sprøyteutstyr og sprøyteteknikk
- Plukking og varehandtering
- Arbeid, kostnader og økonomi.

Lunsj vil bli servert kl 13.00.

Deltakeravgifta er på kr. 500,- for medlemmer av NLR og kr 850,- for ikke-medlemmer.

STREAMING: (direkteoverføring på nett (blir ikke tatt opp)) er gratis og kan følges via denne linken: (link blir lagt ut 10. februar). Meld deg på som deltakar, men skriv i meldingsfeltet at du ynskjer å delta gjennom streaming.

Påmelding elektronisk nedenfor eller til toril.skogaker.holm@nlr.no eller tlf 90 53 60 18 innen 7. februar.

Alle er velkomne!

PÅMELDING - elektronisk: