Facebook| Twitter Skriv ut

Kurs: økologisk jordbærproduksjon. Grimstad 8. februar.

Grip sjansen! Sjelden mulighet til å delta på kurs for å bli godt skodd til å klare omlegging og drift av en økologisk jordbærproduksjon. 8. februar i Grimstad!

Grip sjansen! Sjelden mulighet til å delta på kurs for å bli godt skodd til å klare omlegging og drift av en økologisk jordbærproduksjon. 8. februar i Grimstad!

Foto: Frøydis Lindén / FMHO


Dato: 8 februar 2017 09:30 - 16:00
Arrangør: NLR Agder i samarbeid med Føregangsfylke økologisk frukt og bær
Målgruppe: Produsenter som vil legge om til økologisk drift av jordbær for konsumsalg
Merknad: Produsenter som har mer enn tre timers reisevei, kan få inntil 1000,- i støtte dersom de trenger overnatting i forbindelse med kurset.
Sted: NIBIO's møtelokaler på Landvik i Grimstad
Dokumenter:

FAGDAG/KURS OM ØKOLOGISK JORDBÆR

Grossistene og forbrukerne ønsker mer økologisk jordbær. Denne fagdagen er en god mulighet til å få tak i viktig kunnskap og erfaringer om emnet. En stor del av kunnskapen er gjort i det store 6 – årige prosjektet ”Lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær” 2007 - 2012. Viktig kunnskap fra prosjektet samt ny viten og erfaringer vil bli formidlet i løpet av kursdagen. Kursdagen er aktuelle både for nybegynnere og etablerte dyrkere, og det er meget aktuelt for konvensjonelle dyrkere å vurdere å gå over til økologisk på grunn av store resistensproblemer med kjemiske plantevernmidler.

Sted:  Møtelokalene til NIBIO på Landvik i Grimstad (adr.: Reddal 215, 4886 Grimstad)

Tid:     Onsdag 8. februar 2017 kl 09:30 – 16:00

Utenom foredrag med Brit Mjåland fra Marnardal så blir fagdagen holdt av Jan Karstein Henriksen i Norsk Landbruksrådgiving Agder. Han var fagansvarlig og prosjektleder for det 6-årige økologiske jordbærprosjektet.

PROGRAM:

 • Sånn driver jeg økologisk jordbærproduksjon og salg på min gård pluss informasjon om Økoløft. Ved Inspirasjonsbonde Brit Mjåland
 • Regelverk og aktuelle driftsmidler for økologisk bærdyrking. 
 • Jordbærplantens liv gjennom året, forberedelser før planting, dyrkingsteknikk, dyrkingssystemer, dyrkingsopplegg
 • Plantetyper og sorter
 • Næring og gjødsling
 • Ugras og ugrasbekjempelse
 • Skadedyr og skadedyrbekjempelse
 • Sykdommer og sykdomsbekjempelse
 • Sprøyteutstyr og sprøyteteknikk
 • Plukking og varehandtering
 • Arbeid, kostnader og økonomi

Det blir pauser undervegs og varm lunsjmat kl 12.15 – 13. 

Påmelding:

 • Bindende påmelding senest mandag 6.februar.
 • Kursavgift kr 300,-
 • Deltakere med lengre enn 3 timers reisevei til Grimstad kan få «sponset» overnatting med 1000,- fra Foregangsfylke økologisk frukt og bær, mot ettersending av kvittering. Det arbeides ellers med å få streamet fagdagen direkte over internett, slik at kursdagen kan følges fra andre steder i Norge.
 • Påmelding elektronisk (skjema under) eller til jan.karstein.henriksen@nlr.no eller tlf 905 90032. Frist: 06. februar.

 Alle vel møtt til en spennende fagdag!              

Arrangør: Landbruksrådgiving Agder og Foregangsfylke for økologisk Frukt & Bær

Kontaktperson: Jan Karstein Henriksen, NLR Agder: jkh@nlr.no, mobil: 90590032, 

PÅMELDING: