Facebook| Twitter Skriv ut

Rekrutteringsdag for økologisk fruktproduksjon 28. mars

Daglegvarehandelen treng meir NORSKprodusert økologisk frukt frå alle fruktdistrikt. Forbrukarane etterspør stadig meir økologiske varer, og no kan me bli med på å gi dei norsk økologisk kvalitetsfrukt!

Daglegvarehandelen treng meir NORSKprodusert økologisk frukt frå alle fruktdistrikt. Forbrukarane etterspør stadig meir økologiske varer, og no kan me bli med på å gi dei norsk økologisk kvalitetsfrukt!

Foto: Frøydis Linden / FMHO


Dato: 28 mars 2017 09:00 - 16:00
Arrangør: Føregangsfylke økologisk frukt og bær i samarbeid med Hardanger Fjordfrukt, Ullensvang Fruktlager og Landbrukets Øko-løft: Hordaland Bondelag, Småbrukarlaget, Gartnerhallen Vest.
Målgruppe: Fruktdyrkarar med konvensjonell og økologisk produksjon
Merknad: Gratis. Matservering. Streaming. Skyss til og frå båt på Lofthus. Påmeldingsfrist 24. mars grunna mat og bestilling av maxi-taxi.
Sted: Kinsarvik, Hardangertun

Link til STREAMING - kan også sjåast på etter møtet den 28. mars.

 

Rekrutteringsdag for økologisk fruktproduksjon

28. mars kl 09:00 -16:00, åpent seminar på Hardangertun, Kinsarvik. Gratis. Streaming.

Øko-omsetjinga i butikkane har auka med 30-40% dei siste tre åra, ein trend som ser ut til å halde seg i framover. Kundane i norske daglegvarebutikkar vil ha meir NORSK økologisk frukt, som du kan bidra til å produsere. På møtet vil du få vite siste nytt innan økologisk fruktdyrking og høyre frå ulike økologiske produsentar med erfaring frå økologisk eple-og plommeproduksjon.

Eit felles initiativ med Ullensvang fruktlager og Hardanger fjordfrukt og Landbrukets Øko-løft.

Link til STREAMING - kan også sjåast på etter møtet den 28. mars.

PROGRAM

Ordstyrar: Magnus Opedal, Ullensvang Fruktlager

 

ØKOLOGISK i FRUKTHAGEN

Registrering og kaffi frå 08:15

09:00    Hordaland Bondelag : Knut Byrkjenes Hauso

              Hordaland bonde-og småbrukarlag : Arne Lofthus

Dyrkarerfaringar:

09:30    Rolf Tore Djønne, fruktdyrkar, økologiske eple-og plomme, Ulvik

              Marianne Bøthun, fruktdyrkar, økologiske eple, Fresvik

10:15    Pause – frukt og kaffi

10:30    Regelverk økologisk frukt, Harald Bjørn-Larsen, Debio

              Førebygging og plantevern i økologisk fruktdyrking, Sigrid Mogan, NLR.

 

11:15 – 12:00 lunsj

 

ØKOLOGISK i MARKNADEN

12:00    ca. 20 min innlegg frå Coop v/ Eirik Solvang Pedersen,  Rema 1000 (film),  Bama (reportasje)

Oppnådde avlingar og prisar i økologisk fruktproduksjon – ei analyse frå Fruktklienten, Gunnhild Jaastad, NIBIO.

13:15    Beinstrekk

 

ØKOLOGISK OG MEKANISKE LØYSINGAR - GJØDSLING

Dyrkarerfaringar:
13:30   
Hans Olav Bjerketvedt, økologiske eple, Moss.

              Lars Nå, økologiske plomme og eple, Nå.

14:15    Pause med kaffi og kake

14:30    Gjødslingstrategi i økologisk fruktproduksjon v/Eivind Vangdal, NIBIO.

              Gjødselprodukt og praktiske erfaringar med flytande økologisk gjødsel v/ Norgro, Silje Stenstad Nilsen og Gabriela Lundberg

              Mekanisk ugrashandtering. praktisk og økonomisk vurdering v/Gaute Myren, NLR

15:50 – avsluttande kommentarar og spørsmål

 

Alle er hjartleg velkomne!

Med atterhald om endringar i programmet.

Arrangørar:
Føregangsfylke økologisk frukt og bær i samarbeid med Hardanger Fjordfrukt, Ullensvang Fruktlager og Landbrukets Øko-løft:  Hordaland Bondelag, Småbrukarlaget, Gartnerhallen Vest. 

Foto: Frøydis Linden / FMHO

PRAKTISKE OPPLYSINGAR
Føredraga vil bli streama og plansjane vil lagt ut på nett i etterkant av møtet. Du vil finne linkar, dokument frå møtet på denne nettsida her, både før og etter møtet.