Facebook | Twitter Skriv ut

Bakgrunn

Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres i Norge. I arbeidet for å nå dette har fylkesmannsembetene en spesiell rolle. På bakgrunn av en konkurranse og dokumenterte resultater ble noen fylker i 2010 oppnevnt som foregangsfylker. I 2014 ble satsingen styrket med nasjonalt ansvar og ett nytt foregangsfylke.

Seks ulike produksjoner
De fem  etablerte foregangsfylkene fra 2010 videreføres, med økte rammer og styrket nasjonalt ansvar fra 2014. I tillegg ble Føregangsfylke korn i Oppland oppretta i 2014. Foregangsfylkene er forankra hos Fylkesmannens landbruksavdeling i de ulike Foregangsfylkene:

  • Korn - Oppland
  • Levende Matjord - Buskerud
  • Mjølk - Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
  • Grønt - Vestfold
  • Frukt-og bær - Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Forbruk i storkjøkken - Oslo-og Akershus og Østfold

Nasjonal satsing for å nå 20%-målet
Økt satsing innebærer et bredt samarbeid med utveksling av kompetanse, erfarings- og kunnskapsdeling og formidling av resultatene. Foregangsfylkene legger større vekt på å samarbeide med og involvere flere fylker der det er aktuelt. Målsettinger om 20%  produksjon (areal) og omsetning (verdi) av økologisk mat står fortsatt ved lag etter regjeringsskiftet i 2013.

Publisert: 24.04.2014 Sist endra: 02.05.2014