Facebook | Twitter Skriv ut

Kontakt oss

Prosjektkontakter:

Føregangsfylke økologisk korn

Fylkesmannen i Oppland
Prosjektleiar: Torunn Riise Jackson
e-post: fmoptrj@fylkesmannen.no

Føregangsfylke økologisk grønt
Fylkesmannen i Vestfold
Prosjektleiar: Kari Mette Holm
E-post: fmvekmh@fylkesmannen.no
Prosjektmedarbeidarar: Thomas Holz, Silje Stenstad NilsenKari Bysveen

Føregangsfylke Levande Matjord
Fylkesmannen i Buskerud
Prosjektleiar: Øystein Haugerud
E-post: fmbuoha@fylkesmannen.no
Prosjektmedarbeidar: Anders Næss

Føregangsfylke økologisk mat i storhusholdning
Fylkesmannen i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus
Prosjektleiar: Elizabeth Brockfield
E-post: fmoaelb@fylkesmannen.no
www.øq.no
Fylj denne linken til prosjektmedarbeidarar 

Føregangsfylke økologisk mjølk
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
Prosjektleiar: Eva Pauline Hedegart
E-post: eva.hedegart@lr.no

Føregangsfylke økologisk frukt og bær
Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane
Prosjektleiar: Frøydis Linden
E-post: fmhofli@fylkesmannen.no

 

 

Publisert: 24.04.2014 Sist endra: 02.05.2014