Nyheter

Jordfilm

Levende matjord var så heldige å få bli med i en film om jord og jordstruktur spilt inn av Terranova Media på oppdrag fra Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Naturbruk.

Les mer

Matjordas økosystem

Et yrende liv rundt planterøtter, i veggene på meitemarkganger og rundt organisk materiale i jord er positivt. Hvem gjør egentlig hva i matjorda?

Les mer

Organisk materiale i jord - fra stoff til økosystem

Innholdet av organisk materiale i jord, og da særlig karbonet i dette, har en sentral plass i debatten om klimaendringer og karbonlagring i jord.

Les mer

Kompostering - trinn for trinn

Her finner du en kort og informativ video om hvordan du enkelt og raskt lager din egen kompost.

Les mer

Seminar med Jeff Moyer

Se vedlagt "flyer" med informasjon om seminaret "Regenerative organic agriculture" med Jeff Moyer.

Les mer

Tilskuddsregelverket - to foretak

Landbruksdirektoratet har åpnet for at et foretak kan deles i to – ett som driver økologisk og ett som driver konvensjonelt. En veksthusprodusent kan i utgangspunktet ha så mange foretak han/hun vil, men dersom foretakene samarbeider eller har skalafordeler av hverandre, må de opplyse om samarbeidet når de søker om tilskudd.

Les mer

Vellykket kurs i jordkjennskap og jordbiologi

Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk foregangsfylke Levende Matjord
arrangerte kurs i jordkjennskap og jordbiologi for landbruksrådgivere 25–27. august i skolestua på Bygdøy Kongsgård.

Les mer

Åpningen av "Ta vare på matjorda - ta vare på deg selv"

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen åpnet utstillingen "Ta vare på matjorda - ta vare på deg selv" på Bygdøy Kongsgård søndag 3. mai i anledning FNs Jordår 2015.

 

 

Les mer

Meitemarkhefte i ny utgave

Marken er mer populær enn du tror. – Siden vi ga ut heftet om meitemarken i 2007 har vi merket en jevn pågang, sier Reidun Pommeresche ved Bioforsk Økologisk.

Les mer