Økologisk foregangsfylke Levende Matjord gir i 2014 tilbud om kurs, markdager og foredrag. Prosjektet har laget et enkelt oppsett som gjør det mulig for

Les mer