Facebook| Twitter Skriv ut

Vellykket kurs i jordkjennskap og jordbiologi

Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk foregangsfylke Levende Matjord
arrangerte kurs i jordkjennskap og jordbiologi for landbruksrådgivere 25–27. august i skolestua på Bygdøy Kongsgård.

I alt 17 landbruksrådgivere fra hele landet deltok på kurset som ble arrangert for første gang i Norge. Vi holdt på fra tidlig om morgenen til seine ettermiddagen med svært engasjerte og interesserte deltakere.

Meitemark, spretthaler, bakterier, sopper m.m. ble inngående studert med lupe og mikroskop. Det ble gravd i jorda, brukt penetrometer, målt infiltrasjon m.m. og til slutt tok deltakerne «Jordlappen» - et praktisk vurderingsverktøy av jord utarbeidet av DEBIO ved Kristian Ormset.

Bygdøy Kongsgård var en super plass å avholde et slikt kurs både med tanke på lokaliteter og ikke minst hyggelige og serviceinnstilte ansatte som bidro på mange ulike måter. Maten vi fikk servert, var lagd av vår eminente kantine i Statens Hus i Drammen og var nesten 100 % økologisk. Anita Panman gjorde en kjempeinnsats med tilrettelegging og serving av maten gjennom hele kurset. Deltakerne fikk utdelt kursdiplom og «Jordlappen» etter endt kurs.

Vi håper at vi skal kunne arrangere et slikt kurs også neste år. 

Publisert 01.09.2015 Sist endra 01.09.2015