Facebook| Twitter Skriv ut

Organisk materiale i jord - fra stoff til økosystem

Innholdet av organisk materiale i jord, og da særlig karbonet i dette, har en sentral plass i debatten om klimaendringer og karbonlagring i jord.

Det finnes ingen entydig forståelse av hva organisk materiale består av, hvordan det dannes og brukes. I denne artikkelen utarbeidet av NORSØK får du noen smakebiter på hvordan begrepene organisk materiale og humus er brukt gjennom historien. Det blir også drøftet hvordan organisk materiale og humus kan sees på i en økologisk sammenheng, basert på forskning innen flere ulike fagfelt.

Publisert 02.06.2016 Sist endra 02.06.2016