Facebook| Twitter Skriv ut

Tilskuddsregelverket - to foretak

Landbruksdirektoratet har åpnet for at et foretak kan deles i to – ett som driver økologisk og ett som driver konvensjonelt. En veksthusprodusent kan i utgangspunktet ha så mange foretak han/hun vil, men dersom foretakene samarbeider eller har skalafordeler av hverandre, må de opplyse om samarbeidet når de søker om tilskudd.

Der det er struktur i tilskuddet (at det f.eks. er ulik sats etter størrelsen på produksjonen, eller en maksgrense) får foretakene beregnet tilskudd som om de var en enhet. De får med andre ord ikke den ekstra støtten som skal utjevne ulempene med å være «liten».

Rent teknisk kan foretak som samarbeider:

1)       søke om tilskudd hver for seg, men de får en prosentvis reduksjon i tilskuddet som tilsvarer merutbetalingen de skulle hatt om de drev helt atskilt.

eller

2)      søke om tilskudd fra bare det ene foretaket og få beregnet ett samlet tilskudd for begge/alle produksjonene.

Det er ikke særskilte øko-tilskudd for veksthusproduksjon, men distriktstilskudd for tomat, agurk og salat. Søkerne fyller inn omsatt mengde i søknaden om distriktstilskudd, og dette blir kontrollert mot innrapportering fra grossister og omsetningsledd. Det er både minstegrenser og maksgrenser for tilskudd til disse produktene, dermed kan foretakene være omfattet av driftsfellesskapsregelverket, og må opplyse om foretak de samarbeider med. Bunnfradrag gjelder ikke distriktstilskudd, emn ved søknad om produksjonstilskudd (arealer og husdyr) er det et bunnfradrag på 6000,- kr per søknad/foretak.

Publisert 07.09.2015 Sist endra 07.09.2015