Nyheiter

Økologisk frukt i vinden

Over 50 frammøtte med bakgrunn som konvensjonelle og økologiske fruktdyrkarar, studentar og nysgjerrige fagfolk, kom på fagdag for økologisk fruktproduksjon i Sogndal i starten av januar i år. Det var eit sjeldant godt oppmøte for eit arrangement med berre økologisk fruktproduksjon som tema.

Les mer

Øko-fruktdyrkarar i hundre i Austerrike

Om lag 150 fruktdyrkarar som driv økologisk møtte opp på det årlege øko-fruktseminaret i Austerrike. Steiermark i Tyskland har dyrkingshøve som liknar litt på norske: dei har hellande jorder og vinterklima som liknar på norske tilhøve.  

Les mer

Gler seg til robotar i frukthagen

Forventingane var store då fruktnæringa møtte utviklarane bak jordbruksroboten Thorvald på Ås i slutten av november. Om få år kan robotar ta seg av tidkrevjande oppgåver hos fruktdyrkarane.

Les mer

Høstetak over bringebær

Frigard gard i Lærdal har lenge vurdert å drive bringebærgarden økologisk, men vågar ikkje å legge om før ein har funne ei rimelegare løysing for haustetak enn tunnel. Petter Andresen frå Frigard fann ikkje ei ferdig løysing for dette, og måtte kombinera ulike system og ingeniørkrefter før han vart nøgd. I sommar monterte han den første testen av haustetaket på Frigard.

Les mer