Nyheiter

Bærekraft og matsvinn i økologisk matsatsing

Oppfølging av FN sine bærekraftsmål, mindre matsvinn og sikre dyrevelferden var viktige stikkord for videre satsing på økologisk matproduksjon, under den Nordiske matmessen for økologiske landbruksvarer. En økologisatsing uten disse perspektivene vil ikke lykkes på lang sikt, mente flere av foredragsholderne under fagseminaret på messen.

Les mer

Smaken av eple og sider

Smaken av eple og sider var eit arrangement på Vitenparken den 17. oktober på Ås. Dei fekk tilhøyrarane  eit innblikk i tradisjonell produksjon av sider i Noreg, i moderne og historisk form. I denne artikkelen vil du sjå to videoforedrag og kunne sjå presentasjonane føredragshaldarane framførde for godt og vel 50 tilhøyrarar.

Les mer

Bilete frå økologisk bringebærproduksjon i Sverige

Den økologiske bringebærproduksjonen i Sverige er ikkje stor, men kan vise til gode resultat der dei har sjølvplukk. Eit knippe interesserte dyrkarar og rådgjevarar møtte tre ulike bringebærprodusentar i Sverige, i byrjinga av september i år. Rådgjevar Ingvill Hauso laga eit referat frå turen i stikkordsform (i vedlegg) - og me har laga ein biletrepotasje frå turen. 

Les mer

Økologiske bær fra Mjøsområdet i framtida

Hedmarksbøndene må bidra til å produsere den maten forbrukeren ønsker – og en økende del av forbrukerne ønsker økologiske produkter. Margrete Nøkleby, organisasjonssjef i Hedmark Bondelag var tydelig på at det er et behov for flere økologiske bønder, da 35 bønder og rådgivere møtte opp til inspirasjonsmøte om økologisk bærdyrking den 31. oktober på Hamar.

Les mer