Nyheiter

Sørlandsbønder har knekt koden for økologiske jordbær

Det går fint å dyrke økologiske jordbær i Norge - dersom ein gjer det under tak. Tunnel er sjølve koden dersom ein vil ha ei stabil avling uansett vêr, meiner rådgjevar Jan Karstein Henriksen i Norsk Landbruksrådgiving Agder (NLR). På Sørlandet har to dyrkarar vist at dei kan vere leveringsdyktige.

Les mer

Rettleiarar for jordbærproduksjon

Dei beste erfaringane frå både økologisk og konvensjonell (IPV) av jordbær, har no vorte samla i kvar sine rettleiarar. Dyrkingsrettleiarane er utarbeidd av erfarne rådgjevarar i Norsk Landbruksrådgjeving (NLR).

Les mer

- God butikk i øko-plommer

Får han det til, mener Jon Hesthag det vil være god butikk å dyrke øko-plommer. Han vil starte å levere fra det økologiske plommefeltet sitt i 2018. Ove Kambestad har dyrka plommer økologisk i fleire år og planlegg nyplanting og vidare økologisk drift.

Les mer

Oppdatert fruktklient skal gje betre prognose

I tida framover skal både pakkeri og grossistar få betre oversikt over kva dei kan vente seg av norsk frukt. Ei forbetring av fruktklienten og betre opplæring gjer at dyrkarane kan registrere alle sine felt, og gje ein prognose på kor mykje dei kan produsere.

Les mer