Nyheiter

Øko-frukthjørne i rådgjevingsmeldingane

Størst suksess har det vore å få integrert informasjon om økologisk frukt i dei lokale rådgjevareiningane i NLR sine nyheitsbrev. Gunnhild Jaastad laga i 2015 malar for å integrera øko-informasjon gjennom sesongen. Det letta arbeidet for rådgjevarane.

Les mer

Overrislingsanlegg til uttesting

Bruk av spreiaranlegg som alternativ til tåkesprøyte i økologisk epleproduksjon er aktuelt for optimal tilførsle av økologisk tillatne plantevernmiddel som svovel og bakepulver. Dette er også ei klimavenleg teknologisk løysing med potensiale til å redusera jordpakking, og spare arbeids- og traktortimar.

Les mer

Meir økologisk frukt er framtida

Marknaden vil ha økologisk frukt frå Noreg. Øko-dyrkarane og dei nysgjerrige konvensjonelle dyrkarane som var samla i Gvarv sist veke, var samde om at dei ville vera med på å dekke denne marknaden. Eit øko-lyft i fruktdyrkinga fram til 2020, med ei ti-dobling av dagens volum av konsumfrukt til daglegvarehandelen.

Les mer

Øko aukar i Austerrike

Produsentar med tradisjonell fruktproduksjon i Austerrike ser no til økologisk drift og vidareforedling for å sikre økonomien i sin produksjon. Og dagligvaregiganten Billa markedsfører berre lokal-og økologisk produsert mat til sine kundar i Austerrike.

Les mer